Booking er flytta

Vi har flytta tinging av hytta over til BUL si heimeside: https://www.bul.no/bondeungdomslaget-i-oslo/utleige/hytter/rokleivhytta/