Om Bondeungdomslaget

Bondeungdomslaget eig m.a. Rosenkrantz' gate 8. Her finn du lagskontor, hotell Bondeheimen og Kaffistova

BUL Oslo er landets største ungdomslag og mållag og har kontor midt i hjartet av Oslo, berre nokre steg frå Stortinget.

BUL har songlag, idrettslag, leikarring, teatergruppe og barnelag. Laget er største aksjonær i Det Norske Teatret og har også fleire forretningar med hotell, kaffistove og husflidsutsal.

BUL arbeider for kulturelt mangfald og eit ope inkluderande samfunn.

Les meir om Bondeungdomslaget i Oslo på www.bul.no.

BUL er lokallag i Noregs Mållag og Noregs Ungdomslag.