Merkelapparkiv: straum

Straumen i uthuset er kopla til att

Vi hadde elektrikar på hytta 27. september som fiksa leidningane til uthuset, fjerna det gamle alarmanlegget, fiksa inntakspunktet for straum til hytta m.m.