Om Røkleivhytta

Plass til mange 1

Eitt av to store bord med plass til mange.