Leige hytta

Informasjon og utleigekalender er flytta til https://www.bul.no/bondeungdomslaget-i-oslo/utleige/hytter/rokleivhytta/