Praktisk informasjon til leigetakarar

Prisar og liknande informasjon finn du på rokleiva.no/utleige.

Nøklar hentar de på lagskontoret til BUL Oslo i Rosenkrantzgate 8, 2. høgda i arbeidstida. Telefonnummeret dit er 23 21 41 60. Nøkkelen må leverast seinast tre dagar etter de har vore på hytta.

Leiga set de inn på fylgjande konto: 8101 07 04537. Betalinga må merkast med «Røkleivhytta» + namnet ditt + datoen du leigde hytta.

Avbestiller de hytta seinare enn ein månad før de har bestilt henne, må de betala 25 prosent av leiga.

Praktisk info:

  • VIKTIG! Det er ikkje klutar og vaskefiller på hytta. Det må du ta med deg sjølv.
  • Det er ved i uthuset. Vedkassene inne i hytta (veslestova, storstova og kjøkenet) må fyllast opp før de dreg frå hytta. Vi må hogge all veden for hand – det er umogleg å transportere ved inn til hytta; så bruk ved med måte.
  • Det er panelomnar i hytta som skal brukast til vanleg oppvarming, veden er til kos og hygge på peisen!
  • IKKJE bruk ved frå vedskjulet til å lage bål ute. Finn heller tørre greinar o.l. i skogen – det er meir enn nok å ta av.
  • Det ligg posar for kjeldesortering av søppel i nedste skuffa under glaset på kjøkenet. Søppelet kastar de i det søppelspannet som står for seg sjølv på parkeringsplassen ved Røkleivfaret.
  • Steikjeomnen virkar, men ikkje varmluftsfunksjonen.
  • NB! Det er berre utedo på hytta. Vassklosetta i kjellaren er ikkje tilkopla kloakk, og er difor stengde av. Dersom dei vert brukte må de dekkja utgiftene med å få reinsa røyr og grunnen rundt hytta.
Calendar is loading...
- Ledig
18
- Oppteke
18
- Oppteke (ventar på svar)
captcha