Utleigestatistikk

Dagar med utleige per år og månad
År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum Belegg
20111538319732262
17%
20122736486211756
15%
2013710511111225185117104
28%
20141031461516714111711124
34%
2015865999631810992
25%
2016465108796241678110
30%
201715613139134151914147142
39%
2018171612112118141215201813187
51%
20197310
3%
8355696679982966102888864887
Dagar med utleige per veke
Veke Mnd 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sum
1Jan7446425
2Jan64334626
3Jan43613
4Jan322133317
5Jan333613322
6Feb3322129
7Feb2338
8Feb233715
9Feb7333334329
10Mar242513
11Mar3343518
12Mar433313
13Mar2259
14Apr333323623
15Apr3213211
16Apr2332616
17Apr23333317
18Apr74443426
19May333413
20May443213
21May733720
22May233715
23Jun7143335430
24Jun7333343632
25Jun22233517
26Jun347115
27Jul279
28Jul66
29Jul336
30Jul336
31Jul336416
32Aug334515
33Aug2333112
34Aug553136629
35Aug43333218
36Sep4476627
37Sep77377334
38Sep3445824
39Sep6362825
40Oct2343416
41Oct23143720
42Oct34632523
43Oct23537525
44Oct3134231632
45Nov327125727
46Nov33337625
47Nov6233721
48Nov43332217
49Dec33433319
50Dec337323324
51Dec33121221
52Dec22329

Prosentsummen viser totalt belegg per år.

Hugs at hytta nesten ikkje blir leigd ut på vekedagar. Dersom hytta er utleigd alle helgar eit år (og ingen vekedagar) er belegget 28%.