Utleigestatistikk

[rokleivastatistikk]

Prosentsummen viser totalt belegg per år.

Hugs at hytta nesten ikkje blir leigd ut på vekedagar. Dersom hytta er utleigd alle helgar eit år (og ingen vekedagar) er belegget 28%.

[rokleivastatistikkveke]