Utleigestatistikk

Dagar med utleige per år og månad
År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum Belegg
20111538319732262
17%
20122736486211756
15%
2013710511111225185117104
28%
20141031461516714111711124
34%
2015865999631810992
25%
2016465108796241678110
30%
201715613139134151914147142
39%
20181716121121181412151433156
43%
7652696679982966102827354846
Dagar med utleige per veke
Veke Mnd 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sum
1Jan74411
2Jan6433416
3Jan434
4Jan322138
5Jan3336115
6Feb3326
7Feb232
8Feb2338
9Feb733333422
10Mar2428
11Mar334310
12Mar4337
13Mar2254
14Apr33332314
15Apr32136
16Apr23328
17Apr2333311
18Apr7444319
19May3339
20May4438
21May73310
22May2335
23Jun714333521
24Jun733334323
25Jun222339
26Jun34714
27Jul22
28Jul66
29Jul33
30Jul30
31Jul3366
32Aug3346
33Aug23338
34Aug55313617
35Aug4333313
36Sep447615
37Sep7737724
38Sep344511
39Sep636215
40Oct23439
41Oct2314310
42Oct3463216
43Oct2353713
44Oct31342313
45Nov32712515
46Nov3333712
47Nov623311
48Nov4333215
49Dec3343316
50Dec33732318
51Dec33127
52Dec2234

Prosentsummen viser totalt belegg per år.

Hugs at hytta nesten ikkje blir leigd ut på vekedagar. Dersom hytta er utleigd alle helgar eit år (og ingen vekedagar) er belegget 28%.