Utleigestatistikk

Dagar med utleige per år og månad
År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum Belegg